Tarlada Su Olduğu Nasıl Anlaşılır

Belirli bir alanda su bulma çalışması yapılacaksa öncesinde bölge hakkında bilgi sahibi olup inceleme yapmak gerekmektedir. Yapılacak olan bu incelemelerde çevrede bulunan su kuyularının incelenmesi bölge açısından fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır. Yeraltı sularının durumu ve bölgedeki zeminin nasıl olduğunun bilinmesi bu şekilde mümkün olabilir. Bir alanda su bulunması isteniyorsa vadi gibi bir alanda çakıl veya kum katmanlarında kil tabakasının bulunması alanda su olduğunun bir göstergesidir. Bu gibi arazide su belirtileri incelenerek sondaj yapılması gereken bölgenin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu konuda uzmanların yapacağı araştırma ve inceleme ile suya çok daha kolay bir şekilde ulaşmakta mümkün olabilmektedir.

Tarlada Su Olduğu Nasıl Anlaşılır
Tarlada Su Olduğu Nasıl Anlaşılır

Arazide Su Bulmak İçin Ne Araştırılmalı?

Su bulmak istenen bir bölgede yapılacak zemin incelemesi genel olarak yüksek değil alçak bölgelerde olmalıdır. Ayrıca bir kaynak suyunun çevrede bulunması o bölgede yer altı suyunun olduğunu göstermektedir. Su arama çalışmalarında en isabetli tercihi yapmak için akarsu olan bölgeleri tercih etmek mantıklı olacaktır. Akarsuların ise özellikle akışının daha büyük olduğu yerlerde veya daha küçük olduğu yerlerde araştırma yapmak faydalı olacaktır. Bir alanda veya arazide su belirtileri olması ve bunların tespit edilmesi sondaj için en yerin bulunmasını sağlamaktadır. Bu şekilde emekten ve zamandan tasarruf ederek doğru bir tercih yapılması da mümkün olacaktır.

Su Bulmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Su araması yapılacak olan bölgenin kurak bir alan olması durumunda daha yeşil olan bölgelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Kurak bir arazide yeşil olan bölgelerin altında sığ yer altı sularının olması mümkündür. Bu durum da sondaj için bu bölgelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bölgede tuz veya çeşitli minerallerin birikinti oluşturması da su belirtisidir. Mevcut yeraltı suyunun zamanla buharlaşması neticesinde kayalarda veya zeminde mineral ve tuz birikintisi oluşabilir. Bu gibi arazide su belirtileri bulunarak sondaj yapılacak alanın belirlenmesi sağlanabilmektedir. Her zaman su sondajı için alanında uzman kişilerden destek alınması ve bilimsel çalışmalar ile gerekli teknolojik cihazların kullanılması oldukça kolay bir şekilde suyun bulunmasını sağlamaktadır.

Tarlada Su Olduğu Nasıl Anlaşılır
Tarlada Su Olduğu Nasıl Anlaşılır

Yerin Kaç Metre Altından Su Çıkar?

Yeryüzündeki suların, yağış ve benzer durumlarla birlikte tabakalardan alt katmana sızması sonucunda yer altı suları oluşmaktadır. Yer altı suları, yüzyıllardır şehirlerin, akarsuların veya tesislerin su ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Çeşitli yöntemlerle yeryüzüne çıkarılabilen sular, günümüzde birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. “Her yerden su çıkar mı?” sorusunun cevabını bulabilmek için kaynağın derinliğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yer altı suları, her bölgede farklı derinliklerde olabilmektedir. Sondaj yöntemiyle ulaşılabilen sular bazen 1000 metre, bazen ise 100 metrede çıkabilmektedir. Bu derinliklere göre de uygulanan sondaj teknikleri değişiklik gösterebilmektedir.

İlgini çekebilir:  Sek Erkek Nedir?

Hangi Toprakta Su Çıkar?

Hangi toprakta su çıkar, sorusu çoğu kişi tarafından çeşitli arama motorlarında aratılmıştır. Toprak altındaki su hacmi, yapılan çeşitli inceleme işlemleriyle elde edilebilmektedir. Toprağın altında su olup olmadığını anlayabilmek için zeminin yapısına detaylı bakmak gerekmektedir. Yapılacak olan inceleme çalışmaları kapsamında bölgedeki var olma ihtimalinin düşünüldüğü su kuyularının hacimleri de öğrenilebilmektedir. Bir alandaki çakıl veya kum katmanlarında kil tabakası görülüyor ise orada su olma ihtimali yüksek görülmektedir. Özellikle vadi gibi alanlarda görülebilen killi tabaka özelliği, bölgede su çıkma ihtimalinin yüksek olduğunun göstergesi olmaktadır. Belirtilerin tespit edilmesinden sonra sondaj işlemi için gerekli hazırlık aşamasına geçilebilmektedir. Su çıkma ihtimali olmayan arazilere sondaj işlemi yapıldığında zaman başta olmak üzere maddi kayıplar yaşanabilmektedir.

Yüksek rakımdaki araziler, sondaj açısından uygun görülmemektedir. Bununla birlikte sondaj yapılacak olan civarda farklı su kuyuları var ise o bölgede su bulma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülebilmektedir.

Oylama post

Yorum yapın